BREKEND: 24 sollicitanten voor burgemeesterpost Oldenzaal

Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld-Schouten ontving 24 sollicitaties voor de burgemeesterspost in Oldenzaal. Onder de sollicitanten bevinden zich 3 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten varieert van 35 tot 60 jaar.

Achtergrond sollicitanten

16 kandidaten hebben of hadden een functie in het openbaar bestuur, 8 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 9 sollicitanten zijn lid van de VVD, 6 van de PvdA, 4 van het CDA, 4 van D66 en 1 kandidaat is aangesloten bij GroenLinks.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 25 januari tot 15 februari 2012. De burgemeestersvacature in het ruim 32.000 inwoners tellende Oldenzaal is vorig jaar mei ontstaan door het vertrek van burgemeester Frans Backhuijs. Sindsdien neemt Leo Elfers het burgemeestersambt waar.

Hoe verder?

Met het door de gemeenteraad van Oldenzaal samengestelde profiel maakt Commissaris van de Koningin Bijleveld een selectie uit de kandidaten. Deze selectie legt ze vervolgens voor aan de vertrouwenscommissie, benoemd uit de Oldenzaalse gemeenteraad.

Aansluitend is de gemeenteraad aan zet met het maken van een aanbeveling. De gemeenteraad wil deze aanbeveling vóór eind mei doen en deze daarna aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Streven is dat de nieuw benoemde burgemeester in de zomer met de werkzaamheden kan beginnen.

This entry was posted in Gemeentenieuws and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to BREKEND: 24 sollicitanten voor burgemeesterpost Oldenzaal

  1. Yuri Ankoné says:

    Niet mee eens. Een verkiezing heeft pas zin als een burgemeester echt wat te zeggen heeft, zijn eigen wethouders mag voorstellen en met een eigen programma mag komen waarvoor een meerderheid te vinden is.

    De burgemeester is op dit moment vooral iemand die uitvoert, niet iemand die bepalend is. Ik wil graag naar verkiezingen voor burgemeesters, maar dan moeten we ook de rol veranderen.

  2. Stephan says:

    Goede reden om voor de verandering hier een verkiezing voor uit te schrijven.

Leave a Reply